Lybra project

Het Lybra project –Lilypond naar braille- geeft antwoord op de vraag van blinde musici die het braille muziekschrift beheersen. Er is in Nederland en ook buiten onze landsgrenzen weinig mogelijkheden om een partituur in braille te verkrijgen. Met het Lybra project doorbreekt connect2music de afhankelijkheid van intermediaire organisaties. Als je blind bent en je wil een partituur in braille, zorgt het Lybra project ervoor dat je zelf het gewenste muziekstuk in Lilypond formaat of in musicxml via de website van connect2music upload en laat converteren.

Het Lilypond muzieknotatieprogramma is een open source freeware programma. Lilypond is tekstgebaseerd. Hierdoor is het gebruik van het programma ook goed mogelijk door blinden en slechtzienden. Lilypond maakt het hierdoor mogelijk om bijvoorbeeld ook zelf te componeren.

Het Lybra project kan binnen 9 maanden worden gerealiseerd.

De kosten van het project bedragen € 79.125.
Van een aantal fondsen is al een toezegging ontvangen om dit project te steunen. Het totaalbedrag dat voor Lybra is toegezegd bedraagt € 42.000. Er is dus nog een bedrag van € 37.125 nodig.

Aan het Lybra project dragen ondermeer bij:
  • Revalidatiefond
  • Kf Hein, fonds
  • Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden
  • Stichting Henriette fonds
  • Johanna Donk-Grote stichting