ZOEK project

Zing Online En zing in Koor (ZOEK) is een project dat ouderen die blind of slechtziend zijn mee wil laten doen met zang- en kooractiviteiten. In samenwerking met lokale zangverenigingen wil connect2music hen de mogelijkheid bieden aan te sluiten bij het koor. Binnen dit pilotproject zullen twee koren deelnemen. Samen met de koren worden ervaringen verkregen en drempels weggenomen voor visueel gehandicapten die willen zingen. Het ZOEK project kent nog een tweede belangrijk element. ZOEK ontwikkelt een online oefenmodule waarmee blinden en slechtzienden zelf via de website van connect2music vaardigheden kunnen oefenen.

Het ZOEK project kent een looptijd van 15 maanden. De kosten van het project zijn begroot op € 63.950.
Aan het ZOEK project dragen bij:
  • Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • RCOAK (onder voorwaarden).