Partners

Er worden andere organisaties en personen betrokken bij het connect2music programma en de projecten. Zij zullen partner van connect2music worden in verschillende partnerschappen. Die partnerschappen hebben elk hun eigen samenwerkingsaspecten die variƫren van fondsen, bedrijven, donateurs, uitvoerende partners en communicatiepartners.


Het college van bestuur van HKU verklaart de doelstelling en de opzet van het connect2music programma te onderschrijven. Het bestuur ziet connect2music als een interessante mogelijkheid om de expertise en onderwijsmogelijkheden van de organisatie in te zetten voor een maatschappelijk relevant doen en daarmee de positie en status van HKU onder een breder publiek bekend te maken. De bijdrage die HKU hiermee kan leveren aan de maatschappelijke inclusie, de deelname aan de (muziek) samenleving van blinden en slechtzienden vormt een belangrijke drijfveer voor HKU.

HKU , school voor Muziek en Technologie is specialist op het gebied van muziekonderwijs. De school is ook al een reeks van jaren betrokken bij projecten waarin allerlei toepassingen worden ontwikkeld voor mensen met een handicap, uiteenlopend van autisme, motorische handicaps, doven en blinden en slechtzienden. HKU brengt expertise op het gebied van muziekonderwijs en technologie. De school is vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van het connect2music programma en neemt hierin een prominente plaats in.

Naast de School voor Muziek en Technologie zullen ook andere sectoren van HKU, zoals het conservatorium en de ICT sector, waar gewenst worden opgenomen in de connect2music projecten.

De Oogvereniging behartigt de belangen van blinden en slechtzienden en bevordert voorzieningen ten behoeve van de doelgroep. Het bestuur ziet connect2music als een belangrijke mogelijkheid om blinden en slechtzienden gelijkwaardig deel te laten nemen aan muziekonderwijs en muziekactiviteiten.

De Oogvereniging ziet haar rol als Achterban Liaison Partner in connect2music vooral in communicatie met de achterban. Waar mogelijk en gewenst zal de Oogvereniging via haar achterban kennis en ervaring beschikbaar stellen voor de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij met name om gebruikersinbreng.