programma connect2music

Programma voor participatie van blinden en slechtzienden in muziekactiviteiten

Mensen met een visuele beperking lopen tegen problemen aan als zij actief muziek willen beoefenen. Connect2Music heeft een programma opgesteld om deze problemen uit de weg te ruimen. Het plan bestaat uit vier deelprogramma’s:

  1. Partituren, toegankelijkheid van bladmuziek;
  2. Onderwijs en ondersteuning;
  3. Participatie;
  4. Baton; Financiering en bekendheid.

partituren, toegankelijkheid van bladmuziek

Dit onderdeel van Connect2Music zorgt voor het toegankelijk maken van bladmuziek in verschillende leesvormen. Dat betreft zowel productiemethoden als het ontsluiten en beschikbaar stellen van al bestaande collecties bladmuziek in voor visueel beperkten toegankelijke vorm. Lees meer

Onderwijs en ondersteuning

Hier gaat het om het in de praktijk (leren) gebruiken van muziek in aangepaste leesvorm. Dit deelprogramma richt zich op zowel de muzikant als de muziekdocent. Het bestaat uit het opzetten van een helpdesk, online muziekonderwijs, en een programma dat voorziet in de verbetering van het bestaande muziekonderwijs aan mensen met een visuele beperking. Voorts worden binnen dit deelprogramma Master Classes en workshops ontwikkeld ten behoeve van muziekdocenten en hun opleiders op het gebied van muziek en visueel gehandicapten. Via de website wordt ondersteunende informatie beschikbaar gesteld. Als laatste wordt gewerkt aan een certificering voor het muziekonderwijs aan visueel gehandicapten, zodat opleidingen tot muziekdocent een curriculum voor gecertificeerd muziekdocent kunnen bieden. Lees meer

Participatie

Omdat veel mensen met een visuele beperking van huis of school uit niet gestimuleerd worden muziek te gaan maken springt Connect2Music in dit gat door activiteiten te ontwikkelen die mensen motiveren actief met muziek aan de slag te gaan. Het derde deelprogramma voorziet in het opzetten van diverse activiteiten als muziekfestivals, wedstrijden en competities, summer camps en master classes. Daarbij staat het plezier in de muziek voorop, en kunnen zowel nationaal als internationaal contacten worden gelegd. Lees meer

Baton; deelprogramma bekendheid, financiering en programmamanagement

Om alles mogelijk te maken is onder de naam ‘Baton’ een aantal aspecten samengebracht die zowel de uitvoering van de deelprogramma’s als het toekomstbestendig maken van de resultaten waarborgt. Ook de financiering en het werven van sponsors en donoren van Connect2Music maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Lees meer

Klik voor de gehele programmabeschrijving hier