Activiteitenverslag stichting Muziek en Visueel gehandicapten 2014

Bestuur

De doorstart van de stichting vertaalt zich ook in de samenstelling van het bestuur. Aan het eind van het verslagjaar is Gerard van Wolferen toegetreden tot het bestuur. Net na het eind van het verslagjaar is vervolgens Theo van der Greft als bestuurlid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat hiermee uit vier personen. Vooralsnog is dit zowel qua kennis als qua capaciteit voldoende om de taken en activiteiten van de stichting te besturen. De verdeling van de bestuurlijke functies is ongewijzigd gebleven.

Activiteiten

De stichting MVG is in 2013 op bescheiden schaal met de doorstart begonnen. In samenwerking en in overleg met een aantal partijen is het programma connect2music tot stand gekomen. Connect2music heeft ten doel om blinden en slechtzienden actief muziek te laten beoefenen. Hiervoor moeten voorwaarden worden gecreëerd die deze participatie mogelijk maakt. Met het connect2music programma is de weg beschreven die moet worden afgelegd om blinden en slechtzienden gelijkwaardig deel te laten nemen aan muziekactiviteiten. In 2014 is het programma definitief vastgesteld en is een begin gemaakt met de eerstvolgende fase: de fondswerving om het programma te kunnen realiseren. Die fondsenwerving wordt in 2015 voortgezet. Het starten van de projecten in de deelprogramma’s is ook al in 2015 voorzien.

De website

De centrale plaats waar connect2music is te vinden, is de website www.connect2music.nl. De website is opgezet in het verslagjaar en bevat nu al informatie en verwijzingen waar mensen met vragen over muziek en blinden en slechtzienden baat bij hebben. De website zal in de komende periode met meer informatie worden gevuld, het uiterlijk van de website wordt verbeterd en, naar mate de projecten vorderen, zal de website ook de plek zijn waar blinden en slechtzienden, muziekdocenten, koren, orkesten, sponsors en fondsen terecht kunnen voor specifieke informatie en voor online services.

Helpdesk en expertteam

Via het emailadres van de Helpdesk stellen blinden en slechtzienden, muziekdocenten en ouders van kinderen vragen over muziekonderwijs, het braillenotenschrift en andere onderwerpen. Er is een team van experts dat helpt deze vragen te beantwoorden. Op de website worden in de rubriek veelgestelde vragen mensen geïnformeerd over vraag en antwoord.

Koninklijk Concertgebouw Orkest familieconcert

In samenwerking met het KCO heeft connect2music in oktober een aantal blinde en slechtziende kinderen kunnen uitnodigen voor het familieconcert ‘Assepoester’, van Sergey Prokofiev. Op deze middag konden de kinderen kennismaken met klassieke muziek in de prachtige ambiance van het Concertgebouw. Er was zelfs gelegenheid om met een orkestlid te spreken. KCO en connect2music willen de samenwerking graag voortzetten.

Vorige verslagen:

verslag 2013