Financieel verslag


Het boekjaar van de stichting Muziek en Visueel gehandicapten is gelijk aan het kalenderjaar. Op de balans zijn de banktegoeden opgenomen als activa en het Vermogen is opgenomen als passiva. De baten en lasten zijn opgenomen in de exploitatierekening en bestaan uit renteopbrengsten en administratieve kosten.

Hieronder kunt u doorklikken naar de financiele jaarverslagen

verslag 2015

verslag 2014

verslag 2013

verslag 2012