Meindert heeft informatie gekregen van gebruikersexperts die hij hiervoor heeft geïnterviewd. De interviews zijn aan het verslag toegevoegd. Leuk om te lezen en een prima houvast als je op zoek bent naar ervaringen van blinde en slechtziende musici. De geïnterviewden zijn Bert van den Brink, Erwin Young, Michelle van den Berg, Robin Scherpen en Ioana Grandabur.
Ionana en Bert breken in het interview een lans voor het promoten van de braillemuzieknotatie. Misschien is het geen grote doelgroep, maar het gebruik van muzieknotatie en dus ook notatie in braille is voor professionele en topamateur musici ongelofelijk belangrijk. De aanbevelingen van Meindert in het kort:

Aan schoolbesturen: Stel schoolgebouwen beschikbaar voor het geven van muzieklessen. Specialistische kennis kan worden ingekocht. Zorg dat de lesruimten geschikt zijn voor kinderen met een (visuele) beperking.

Aan organisaties (Visio, Bartiméus): Wissel met experts in het buitenland kennis en ervaringen uit op het gebied van muziekeducatie aan kinderen met een visuele beperking.
Span je maximaal in de bestaande vakkennis over braillebladmuziek te behouden en door te geven aan volgende generaties.
Maak muziekdeskundigheid beschikbaar voor de brede schoolgedachte en andere initiatieven op het gebied van de verlengde schooldag.

Aan muziekvakopleidingen Besteed binnen de vakopleidingen muziek meer aandacht aan kinderen met beperkingen. Dit kan door middel van onderwijs en onderzoek, door gastcolleges en workshops door experts.

Nader wetenschappelijk onderzoek Doe onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van gitaarspelen voor kinderen en jongeren met een visuele beperking.