Coole klanken project

Voor blinde en slechtziende kinderen en jongeren is het project Coole Klanken. Coole Klanken wil het bespelen van een muziekinstrument en het spelen in orkest of ensemble bevorderen. Coole Klanken is een pilotproject waarin wordt samengewerkt met de Visio school in Amsterdam en Huizen. Uiteraard zijn ook kinderen die niet op de Visio school zitten welkom om deel te nemen. Een belangrijk aspect van het project is dat er een lesmodule wordt ontwikkeld waarmee kinderen zelfstandig via de website van connect2music muziekvaardigheden als melodie, ritme en tempo kunnen oefenen.

De looptijd van het project bedraagt 24 maanden. De projectbegroting bedraagt € 104.225. Van het Oranjefonds is een prachtige toezegging ontvangen. Het nog benodigde bedrag bedraagt € 54.225

Aan het Coole Klanken project dragen ondermeer bij:

  • Oranjefonds

ZOEK project

Zing Online En zing in Koor (ZOEK) is een project dat ouderen die blind of slechtziend zijn mee wil laten doen met zang- en kooractiviteiten. In samenwerking met lokale zangverenigingen wil connect2music hen de mogelijkheid bieden aan te sluiten bij het koor. Binnen dit pilotproject zullen twee koren deelnemen. Samen met de koren worden ervaringen verkregen en drempels weggenomen voor visueel gehandicapten die willen zingen. Het ZOEK project kent nog een tweede belangrijk element. ZOEK ontwikkelt een online oefenmodule waarmee blinden en slechtzienden zelf via de website van connect2music vaardigheden kunnen oefenen.

Het ZOEK project kent een looptijd van 15 maanden. De kosten van het project zijn begroot op € 63.950.
Aan het ZOEK project dragen bij:

  • Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • RCOAK (onder voorwaarden).

Hoe groot wilt u de noot?

Slechtzienden kunnen nu eenvoudig en gratis een vergroting van bladmuziek aanvragen via de website. U registreert u als gebruiker. U ontvangt een inlogcode. Als u bent ingelogd op www.connect2music.nl kunt u een bestand uploaden in de formaten Lilypond of Musicxml. U kiest de vergrotingsfactor, het papierformaat en de papierrichting en verzendt de opdracht. U krijgt bericht in uw mailbox als de vergroting als digitaal bestand (pdf formaat) voor u klaar staat. De dienst is nu beschikbaar. Wij stellen opmerkingen en bevindingen op prijs om de dienst in de komende tijd verder te verbeteren. Zodra u bent ingelogd verschijnt er op de basispagina van de website een link naar het aanvragen van een vergroting

Als u een account hebt kunt u hier een vergroting aanvragen

Lybra project

Het Lybra project –Lilypond naar braille- geeft antwoord op de vraag van blinde musici die het braille muziekschrift beheersen. Er is in Nederland en ook buiten onze landsgrenzen weinig mogelijkheden om een partituur in braille te verkrijgen. Met het Lybra project doorbreekt connect2music de afhankelijkheid van intermediaire organisaties. Als je blind bent en je wil een partituur in braille, zorgt het Lybra project ervoor dat je zelf het gewenste muziekstuk in Lilypond formaat of in musicxml via de website van connect2music upload en laat converteren.

Het Lilypond muzieknotatieprogramma is een open source freeware programma. Lilypond is tekstgebaseerd. Hierdoor is het gebruik van het programma ook goed mogelijk door blinden en slechtzienden. Lilypond maakt het hierdoor mogelijk om bijvoorbeeld ook zelf te componeren.

Het Lybra project kan binnen 9 maanden worden gerealiseerd.

De kosten van het project bedragen € 79.125.
Van een aantal fondsen is al een toezegging ontvangen om dit project te steunen. Het totaalbedrag dat voor Lybra is toegezegd bedraagt € 42.000. Er is dus nog een bedrag van € 37.125 nodig.

Aan het Lybra project dragen ondermeer bij:

  • Revalidatiefond
  • Kf Hein, fonds
  • Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden
  • Stichting Henriette fonds
  • Johanna Donk-Grote stichting

Het eerste resultaat van dit project is de omzetting van de bladmuziek van het liedboek der kerken naar braille. Wij vragen bezoekers van onze website het resultaat hiervan te testen