hoe helpen

Hoe u ons kunt helpen

Hoe kunt u blinden, slechtzienden, mensen met een andere leesbeperking en ouderen helpen met actief musiceren?

Connect2music ontvangt geen subsidie.
Uw steun is nodig om de doelen te bereiken:
Kinderen en volwassenen die blind of slechtziend zijn of een andere leesbeperking hebben en ouderen laten meedoen met musiceren.

 • Met uw gift kunnen we bladmuziek beter toegankelijk maken
 • Met uw gift kunnen we beter muziekonderwijs realiseren voor deze mensen
 • Met uw gift vergroten we de mogelijkheden voor hen om mee te doen in koren en orkesten

Als u ons wilt helpen kunt u:

 • eenmalig een gift overmaken
 • donateur worden
 • een periodieke schenking doen
 • connect2music/stg MVG in uw testament opnemen
 • samen met ons uw eigen wensen/ideeën verwezenlijken

ANBI

Connect2music/stg MVG heeft de ANBI status en voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Doneren

U kunt ons steunen door een eenmalige gift

Connect2music ontvangt geen subsidie. Uw steun is nodig om de doelen te bereiken: Kinderen en volwassenen die blind of slechtziend zijn of een andere leesbeperking hebben en ouderen laten meedoen met musiceren.

 

 • Met uw gift kunnen we bladmuziek beter toegankelijk maken
 • Met uw gift kunnen we beter muziekonderwijs realiseren voor deze mensen
 • Met uw gift vergroten we de mogelijkheden voor hen om mee te doen in koren en orkesten

Doe een periodieke schenking

Langere periode – continuïteit en belastingvoordeel

Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minstens 5 jaar een gift te geven. Een periodieke schenking kan bij notariële akte worden vastgelegd om gebruik te kunnen maken het belastingvoordeel, maar sinds 2014 is dit niet meer verplicht. Een schenkingsovereenkomst tussen u en connect2music/stg MVG is voldoende. Door periodieke schenkingen is connect2music voor langere tijd verzekerd van uw financiële steun.

De voordelen:

 • Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en maxima aan verbonden. Afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf bedraagt uw belastingvoordeel tot 52%! Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kan aftrekken. Wilt u de extra zekerheid van notariële vastlegging? Voor het afsluiten van de akte hoeft u de notaris niet te bezoeken, de akte krijgt u van ons thuis gestuurd.
 • Uw toegezegde gift maakt het connect2music mogelijk om projecten over een langere termijn te plannen; het geeft zekerheid voor iedereen.
 • U kunt kiezen: jaarlijks gedurende de looptijd een bedrag laten afschrijven van uw rekening of het bedrag voor de hele looptijd in één keer overmaken. Connect2music verdeelt uw periodieke schenking dan over de looptijd en elk jaar is het evenredige deel voor u aftrekbaar.

Hoe werkt het:

U vult de volmacht voor een periodieke schenking volledig in en ondertekent het samen met uw eventuele echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner. U kunt het formulier hier downloaden. Het formulier stuur u tezamen met een kopie van uw legitimatiebewijs en indien van toepassing van uw echtgenoot/geregistreerd partner naar:


connect2music/stg MVG
p/a Dromerstraat 15
1511 CL Oostzaan
of digitaal naar:
info@connect2music.nl

Connect2music/stg MVG controleert uw gegevens en stuurt u een bevestiging. Indien u aangeeft prijs te stellen op notariële vastlegging dan sturen wij de stukken door naar de notaris.


De notaris stelt een concept van de akte van schenking op en stuurt deze naar u ter goedkeuring toe. Na uw goedkeuring passeert de notaris de akte van schenking en stuurt u een afschrift van deze akte.

Hebt u vragen, bel dan met Fred van Stek (06 5318 3659) of stuur uw vraag in een email naar info@connect2music.nl

Neem ons op in uw testament

Nalaten aan een goed doel

U kunt met uw nalatenschap zo veel betekenen voor connect2music en voor de blinden, slechtzienden en ouderen die muziek kunnen maken dankzij connect2music!

Inkomsten afkomstig uit nalatenschappen zijn voor ons van wezenlijk belang. Met uw erfenis of legaat kunnen wij sneller en meer voorzieningen opzetten en ontwikkelen en meer mensen laten profiteren.

Omdat connect2music/stg MVG een ANBI-instelling is, hoeft zij geen successierechten te betalen. Daardoor komt uw nalatenschap geheel ten goede aan het werk van connect2music.

Een persoonlijk gesprek

Denkt u na over uw testament en overweegt u een goed doel op te nemen als begunstigde? Of heeft u connect2music/stg MVG misschien al opgenomen? Wij komen graag met u in contact. Wij willen u graag bedanken en u op de hoogte houden van onze activiteiten.

Hebt u nog vragen? Wij geven u graag alle informatie. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Fred van Stek 06 5318 3659. Fred neemt alle tijd voor u. Mailen kan ook: info@connect2music.nl.

 

Wilt u ons als bedrijf helpen?

Wij willen graag met u samen! met u een op maat gemaakte samenwerking uitwerken, zodat uw wensen het best worden gehonoreerd! Neem contact met ons op via:

info@connect2music.nl of bel met Fred van Stek 06 5318 3659

Ook als bedrijf kunt u natuurlijk gewoon een bedrag overmaken naar bankrekening NL30 INGB 0000 36 14 84 ten name van connect2music/stg MVG. Of direct online doneren via Ideal. [logo en directe link]

 

Connect2music/stg MVG heeft de ANBI status en voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.