Privacy verklaring Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten

Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten, gevestigd aan Dromerstraat 15 1511 CL Oostzaan , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten
Dromerstraat 15
1511 CL Oostzaan
06 5318 3659

Verklaring bij inschrijving

De diensten van Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten mogen gebruikt worden door mensen met een visuele beperking. De diensten zijn bedoeld voor eigen gebruik door de gebruiker zelf. De diensten zijn gratis voor gebruikers. Met deze registratie verklaar ik mij akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Ik heb een visuele beperking
 2. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het verwerven van het digitale bestand dat ter conversie wordt aangeboden
 3. Ik benut het geconverteerde bestand uitsluitend voor eigen gebruik en zal het niet vermenigvuldigen of aan derden verstrekken
 4. Ik geef toestemming om informatie van en over connect2music te ontvangen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Toegang krijgen tot de informatie over de vereniging
 2. Het verkrijgen van een overzicht van alle leden
 3. u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 3 jaar na deelname aan een activiteit van Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.